Bepiločių orlaivių skraidymo taisyklės Lietuvoje

Bepiločių orlaivių skraidymo taisyklės

Kadangi šiais laikais bepiločiai orlaiviai naudojami ne tik profesionalų, tačiau ir mėgėjų, kurie išbando įrangos funkcionalumą pramogoms – svarbu kuo daugiau žinoti apie taisykles, kurios reglamentuoja drono veiklą. Nepamirškite, kad bepilotis orlaivis – irgi orlaivis, tad juo naudotis reikia remiantis šalies įstatymais.

ATNAUJINTA 2021-01

Svarbūs apibrėžimai

 • Dronas – bepiločių orlaivių sistema (UAS)
 • Drono savininkas – privaloma registracija internete TKA.lt. (registracija vyks nuo sausio 11 d.)
 • Drono valdytojas – privalomas teorijos egzaminas pagal numatytas dronų klases. (Žiūrėti lentelę.)

Internetinis mokymo kursas

Internetinis mokymo kursas ir internetinis teorijos žinių egzaminas skirtas nuotoliniams pilotams, siekiantiems gauti internetinio mokymo baigimo patvirtinimo pažymėjimą.

Peržiūrėti online internetinio mokymo kursą

Dronų klasės – atviroji kategorija

Subkategorija

 

A1

A2

A3

Klasė

C0 su kamera arba privačiai sukonstruotas su kamera

 

C0 be kameros arba privačiai sukonstruotas be kameros

C1

C2 ir C2 su mažo greičio režimu

C3 arba C4 arba privačiai sukonstruotas

Svoris

iki 250 g.

iki 250 g.

iki 900 g.

iki 4 kg.

iki 25 kg.

Žingsniai

1, 2, 3

3

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4

 1. Drono savininkas turi užsiregistruoti kompetentingoje institucijoje - TKA.lt
 2. Autentiškas orlaivio savininko registracijos numeris turi būti aiškiai matomas ant drono ir įkeltas į nuotolinio identifikavimo sistemą.
 3. Perskaityti drono gamintojo instrukciją.
 4. Susipažinkite su baziniu žinių kursu ir išlaikykite egzaminą internetinėje sistemoje - TKA.lt
 5. Savarankiškai pasiruoškite ir išlaikykite teorijos egzaminą kompetentingoje institucijoje - TKA.lt

Papildoma informacija

 

Galima skristi, kai horizontalus atstumas yra ne mažesnis nei 30m nuo pašalinių žmonių arba atstumas ne mažesnis kaip 5m, kai įjungta mažo greičio režimo funkcija

Negalima skristi virš žmonių minios ir kiek įmanoma minimizuoti skrydžius virš pavienių pašalinių žmonių

Skristi leidžiama išlaikant saugų atstumą tarp drono ir žmonių, gyvūnų bei kitų orlaivių. Taip pat išlaikant bent 150m atstumą nuo gyvenamųjų komercinių, pramoninių ir poilsio zonų

 

 

Džiaudžiama atvirajai kategorijai

 1. Skristi virš žmonių minios.
 2. Skristi aukščiau kaip 120 m nuo žemės.
 3. Skristi šalia oro uostų, oro uostų prieigų, šalia sraigtasparnių kilimo ir tūpimo aikštelių.
 4. Skraidyti mažesniu nei 20 metrų atstumu nuo privačių teritorijų.
 5. Fotografuoti, filmuoti žmones ar įrašinėti jų pokalbius be leidimo.
 6. Skraidinti pavojingus daiktus.
 7. Keisti drono techninius parametrus (išskyrus privačiai pagamintus).

 

Prieš skrendant

 1. Pasitikrinti draudžiamas ir ribojamas zonas, kuriose negalima skraidyti – Oran.lt
 2. Nepaleisti skrendančio drono iš akių (priklauso nuo drono tipo).
 3. Išlaikyti saugų atstumą nuo žmonių ir gyvūnų.
 4. Iškart informuoti kontroliuojančią instituciją, jei jūsų dronas sužeidė žmogų ar įskrido į draudžiamą zoną.
 5. Laikytis drono instrukcijoje numatytų reikalavimų.

 

Internetinio egzamino baigimo ir drono naudotojo registracijos pavyzdys

 

DUK

Egzamino galiojimo laikas

Mokymų egzamino baigimo patvirtinimas galioja 5 metus nuo išlaikymo dienos.

 

Kur galioja leidimai?

Naujai išlaikyti egzaminai Lietuvoje (nuo 2021 m.), leidimai galios visoje Europos sąjungoje, tačiau reikia pasidomėti papildomais šalies apribojimais.

 

Dronų žymėjimas

TKA sistemoje užsiregistravęs asmuo gauna autentišką UAS naudotojo registracijos numerį, kuriuo turi pažymėti visus turimus bepiločius orlaivius. Kodas turi būti įskaitomas be optinių prietaisų pagalbos iš ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo.

Nuo 2023 m. sausio 1 d., kai nauji bepiločiai orlaiviai bus žymimi C klasės ženklais, tą patį kodą reikės įvesti į e-identifikavimo sistemą.

Reikalavimai nuotoliniam pilotui:

 • Ne jaunesnis nei 16 metų;
 • Susipažinęs su bepiločio orlaivio gamintojo pateiktu naudojimo vadovu;
 • Kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas.

Kvalifikaciją patvirtina:

 • po TKA internetinėje sistemoje užbaigto mokymo kurso ir išlaikyto egzamino gautas internetinio mokymo baigimo pažymėjimas. Jis leidžia vykdyti skrydžius atvirosios kategorijos A1 ir A3 pakategorėse.
 • Turint internetinio mokymo baigimo pažymėjimą, siekiant skraidyti atvirosios kategorijos A2 pakategorėje, privalu savarankiškai baigti praktinį mokymo kursą ir išlaikius papildomą teorijos egzaminą TKA egzaminų klasėje gauti kvalifikacijos pažymėjimą.
 • Turint internetinio mokymo baigimo pažymėjimą, siekiant skraidyti specialiosios kategorijos skrydžius, reikia išlaikyti papildomą teorijos egzaminą TKA egzaminų klasėje ir gauti Nuotolinio piloto teorijos žinių pažymėjimą.

 

Kur galėčiau rasti neskraidymo zonas

Visos Lietuvos numatytos neskraidymo zonos – ORAN.

 

Specialioji skrydžių kategorija

Reikalavimai skrydžiams specialiojoje kategorijoje:

 • Į šią kategoriją patenka visi skrydžiai, kurių metu kylama aukščiau negu 120 metrų nuo žemės paviršiaus, kai nuotolinis pilotas nemato bepiločio orlaivio vizualiai ir kiti skrydžiai, kurie nepatenka į atvirąją kategoriją.
 • Nuotolinis UAS pilotas prieš skrydį privalo TKA internetinėje sistemoje pateikti prašymą ir pridėti skrydžio rizikos vertinimą.
 • TKA išduoda naudojimo leidimą, jeigu po prašymo bei skrydžio rizikos vertinimo padaroma išvada, kad atsižvelgta į veiklos riziką, o rizikos mažinimo priemonių, susijusių su veiklos sąlygomis skrydžiui vykdyti, jį vykdančio personalo gebėjimais ir bepiločio orlaivio techninėmis savybėmis, derinys yra adekvatus ir pakankamai patikimas skrydžio saugai užtikrinti, atsižvelgiant į identifikuotą riziką ant žemės ir ore.

Juridiniai asmenys, dažnai vykdantys skrydžius specialiojoje kategorijoje, gali gauti specialius lengvosios UAS naudotojo pažymėjimus (LUC).

LUC pažymėjimas išduodamas, kai juridinis asmuo įrodo turintis kompetencijas – atsakingus kvalifikuotus specialistus – kurie be atskiro TKA leidimo gali įvertinti skrydžio rizikas, atlikti saugumo veritinimą ir saugiai atlikti skrydį.

Nuotolinis pilotas, norėdamas vykdyti skrydžius specialiojoje kategorijoje, turi įgyti teorijos žinių pažymėjimą. Tam reikia:

 • baigti teorijos žinių mokymo kursą ir išlaikyti internetinį egzaminą TKA sistemoje;
 • išlaikyti papildomą teorijos žinių egzaminą TKA egzaminavimo klasėje.

Taip pat nuotolinis pilotas turi užbaigti praktinius mokymus ir gauti praktinių įgūdžių ugdymo pažymėjimą, kurį išduoda tokiai veiklai TKA pripažinta įstaiga.

 

Sertifikuotoji skrydžių kategorija

Sertifikuotajai kategorijai priklausančių bepiločių orlaivių pavyzdžiai – drone taxi, daugiau kaip 150 kg sveriantys bepiločiai orlaiviai ir pan.

 

Šiai kategorijai priklauso ypač sudėtingomis sąlygomis vykdomi bepiločių orlaivių skrydžiai.

Sertifikuotosios kategorijos reikalavimai:

 • Bepiločio orlaivio savininkui privaloma užsiregistruoti TKA internetinėje sistemoje.
 • Sertifikuotą orlaivį privaloma registruoti TKA – taikomi tinkamumo skraidyti reikalavimai, o bepiločiai registruojami Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre.
 • Nuotolinis bepiločio orlaivio pilotas prieš skrydį privalo internetinėje sistemoje pateikti TKA prašymą ir pridėti skrydžio rizikos vertinimą.
 • TKA išduoda naudojimo leidimą, jeigu po prašymo ir skrydžio rizikos vertinimo padaroma išvada, kad atsižvelgta į veiklos riziką, o rizikos mažinimo priemonių, susijusių su veiklos sąlygomis skrydžiui vykdyti, jį vykdančio personalo gebėjimais ir bepiločio orlaivio techninėmis savybėmis, derinys yra adekvatus ir pakankamai patikimas skrydžio saugai užtikrinti, atsižvelgiant į identifikuotą riziką ant žemės ir ore.

 

Dronų neskraidymo zonų žemėlapis

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-01-11

Dėmesio už Jūsų nusižengimus ar netikslumus žemėlapyje neatsakome.Finger-Clamp Pulse Oximeter Medical Finger Blood Oxygen Saturometro Heart De Oximeter Portable Pulse Oximetro Monitor

Interesting video

Latest views New